For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

آزمایشگاه شیمی و فناوری غلات-1399

صنایع مرتبط با دانه غلات بخش مهمی ازصنعت رو به رشد غذا را تشکیل میدهد و حتی از نظر استراتژیکی اهمیت فراوانی دارد. غلات قوت غالب (staple food) بشر است و از این رو در کنار آشنایی با روشهای کشت و اصلاح دانه های غلات، فراگیری ساختار، ترکیب شیمیایی، نگهداری، فرایند و بالاخره تولید انواع فراورده ها از اهمیت بیشماری برخوردار بوده و می باشد. در همین زمینه فراگرفتن روشهای بررسی و کنترل دانه ها و فراورده های حاصل از آنها نیز با توجه به گستردگی صنعت فراورده های غله ایی، نیز شایسته توجه جدی است. با توجه یه اینکه در ایران تمامی انواع غلات کشت و بر همین اساس صنایع مرتبط با آن نیز تاسیس شده است، ضرورت آشنایی مناسب دانشجویان که در آینده در همین صنعت مشغول به خدمت خواهند شد، کاملن احساس میشود.

پیش نیازها: 

شیمی مواد غذایی، شیمی و فناوری غلات

سیاست نمره دهی: 

20/20

دستیار آموزشی: 

سرکار خانم مهندس ناظری

زمان بندی کلاس: 

سه شنبه و چهار شنبه هر هفته

Term: 
Fall 2020
Grade: 
Undergraduate

تحت نظارت وف ایرانی