For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

انتشارات

Journal Papers
sort ascending
اثرات افزودن نمک در حین مشروط کردن گندم بر خواص رئولوژیکی خمیر Fall 1396
ارزيابي آلودگي ميوه ها و سبزي ها به ميكروارگانيزم هاي بيماريزا و توليدكننده سم در ایران March 1396
مقایسه تأثیر نانو پرکننده هاي آلی و معدنی بر خواص مکانیکی و ممانعتی فیلم نانوکامپوزیتی ایزوله پروتئین آب پنیر Fall 1395
بررسی خواص کیفی، عملکردي و زیست فعالی در گندم سن زده April 1395
توليد فيلم بيونانو كامپوزيتي از ايزوله پروتئيني گاودانه و نانو ذرات اكسيد روي و بررسي خصوصيات عملكردي و موثر بر نگهداري مواد غذایی آن Spring 1395
تهيه و تعيين برخي خصوصيات فيزيكوشيميايي فيلم زيست تخريب پذير پروتئيني از دانه گاو دانه Fall 1394
بررسی تاثیر نانو بلورسلولز بر خصوصیات فیزیکی فیلم بیو نانو کامپوزیتی ایزوله پروتئین آب پنیر Summer 1394
بررسی امکان تولید کیک فنجانی کم کالري حاوي موسیلاژ بزرك به عنوان جایگزین چربی October 1393
خالص سازی ایزومرهای اسید لینولئیک مزدوج از طریق استریفیکاسیون انتخابی با لیپاز کاندیدا Winter 1393
بهينه سازي توليد روغن فراسودمند د ي اسيل گليسرول از روغن گلرنگ و بررسي خصوصيات آن Winter 1393
تاثیر افزودن نشاسته گندم اصلاح شده با فرایند حرارتی رطوبتی بر ویژگیهای خمیر و نان حجیم Summer 1392
Conference Papers
sort ascending
امكان سنجي بكارگيري شاخصهاي رئولوژيكي آرد گندم به منظور پيش بيني وضعيت تخمير فرآوردههاي نانوايي October 1395
تاثير نوع روغن بر خصوصيات ساختاري ارگانوژل حاصل از واكس بره موم October 1395
مروري بر فرایند تولید نان از منظر رئولوژیکی و مولکولی و بررسی نحوهي عملکرد گازهاي تولید شده در طول تخمیر September 1394
بررسی ویژگیهاي حسی نان بدون گلوتن حاصل از آرد نخود و سیب زمینی August 1393
بررسي تاثير مقادير متفاوت نانو رس بر ويژگي هاي فيزيكي فيلم بيوكامپوزيتي بر پايه كربوكسي متيل سلولز September 1393
سنتز زیست پلیمرهای عملگر برای رهایش مواد موثره April 1393
تولید نانوبیوکامپوزیت پلی وینیل الکل با نانو رس و بررسی ویژگی هاي فیزیکی آن September 1393
استفاده از جایگزین های چربی در فراوری محصولات غذایی October 1392
روزنامه اصفهان امروز
sort ascending
برای فردای اصفهان Winter 1395

صفحات

تحت نظارت وف بومی