For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

Babak Mousavi, (MSc)

مقطع: 
Master

 

اینجانب بابک موسوی در تاریخ سی ام دی ماه 1365 در شهر یاسوج، استان کهگیلویه و بویر احمد متولد شدم.تحصیلات راهنمایی و دبیرستان خود را در دبیرستان تیزهوشان این شهر به پایان رسانده و در مهر ماه 1385 در بخش صنایع غذایی دانشگاه شیراز پذیرفته شدم. در تیر ماه 1389 با معدل 87/14 تحصیلات کارشناسی خود را به اتمام رساندم ودر مهر ماه 1389 در شرکت فراورده های گوشتی کاوه واقع در یاسوج به عنوان مدیر تولید، مسوول فنی و مسوول کنترل کیفی مشغول به فعالیت شدم و پس از 2 سال فعالیت به سبب علاقه ی زیادی که به ادامه تحصیل داشتم در مهرماه 1391 در دانشگاه صنعتی اصفهان گرایش فناوری مواد غذایی پذیرفته شدم.

از جمله فعالیت های علمی اینجانب تهیه یک مقاله فارسی با موضوع" استفاده از کازئین به عنوان یک نانو حامل برای ترکیبات فراسودمند و در غذاهای بدون چربی و کم چرب" است که در کنگره ای که در آبان ماه 1392 در شیراز برگزار خواهد شد ارائه خواهد شد. موضوع پایان نامه اینجانب در مورد یکی از پیش تیمارهایی است که بر روی گندم قبل از آسیاب کردن و تولید آرد انجام می شود. در این تحقیق با "استفاده از از غلظتهای مختلف آب نمک بجای آب معمولی جهت مشروط کردن گندم، اثر آن را بر فعالیت سه آنزیم لیپاز، لیپوکسیزناز و آمیلاز "و در نهایت تاثیر این تغییرات بر خمیر نان بررسی خواهد شد.

تحت نظارت وف ایرانی