For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

Dr. Maryam Jafari (Ph.D)

Grade: 
Graduated

 مریم جعفری متولد شهر اصفهان و در یک خانواده مذهبی و فرهنگی هستم. تمامی مقاطع تحصیلی قبل از ورود به دانشگاه را به یاری خداوند با رتبه ممتازی پشت سر گذاشته و در سال 1379 جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی در رشته علوم و صنایع غذایی در دانشگاه صنعتی اصفهان پذیرفته شدم. در سال 1383 با کسب رتبه دوم در این مقطع فارغ التحصیل شده و به دلیل احراز این رتبه و نیز قرار گرفتن در گروه استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی، مقطع کارشناسی ارشد را از طریق پذیرش بدون آزمون در سال 1386 در این دانشگاه شروع کردم. این مقطع را نیز به لطف خداوند در سال 1386 و با کسب رتبه اول و پایان نامه ای تحت عنوان " بررسی ترکیبات و شاخص های تعیین کننده امکان اختلاط روغنهای ایرانی با روغن سایر منابع گیاهی" به پایان رسانده، مقاله ایی در همین زمینه در مجله معتبر JAOCS به چاپ رساندم. پس از شرکت در آزمون ورودی دکترا و کسب رتبه دوم علمی در آزمون، این مقطع را در سال 1387 آغاز نموده و در حال حاضر با داشتن رتبه اول در این مقطع، مشغول انجام مراحل نهایی رساله خود تحت عنوان  "تولید انتخابی سوکروز استر به عنوان سورفاکتانت با استفاده از اسید لینولئیک مزدوج تولید شده از روغن کرچک به طریق شیمیایی و ارزیابی ویژگیهای آن" می باشم. ما حصل تلاشهای علمی اینجانب درج 5 مقاله ISI در مجلات معتبر بین المللی، شرکت در 4 کنگره بین المللی و 3 کنگره ملی، دو ثبت اختراع در زمینه " پودر نانو ساختار و نانو ذره زعفران جهت کاربرد در اسپری زعفران" و نیز " تولید اسپری زعفران با استفاده از مایع زعفران" می باشد. به علاوه در طرح تحقیقاتی مصوب صندوق حمایت از پژوهشگران کشور با عنوان " تولید بیودیزل از روغن بازیافتی از خاک رنگبر مصرفی " به شماره 89001287 و نیز در طرح پژوهشی مصوب انجمن علمی دانشجویی با عنوان "بررسی میزان اسید چرب لینولئیک مزدوج (CLA) و کلسترول در محصولات لبنی و گوشتی بازار ایران" تحت نظارت معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان همکاری دارم.

از جمله فعالیتهای فرهنگی و اجرایی اینجانب عضویت به عنوان همیار در برنامه فرهنگی طرح رفعت در دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور ارائه مشاوره و حمایتهای علمی از دانشجویان جدیدالورود، عضویت در کمیته علمی همایش ملی ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها در تاریخ 23 و 24 مهر ماه 1390 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و در نهایت همکاری در مجله علمی ترویجی آدنیس در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان می باشد. در سال 1392 با درجه ممتاز موفق به دریافت دانشنامه دکتری خود شدم.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی